Nett bank virker ikke på ny MacOS, men det kan fixes

Hvis du oppdaterer til JAva 7, så virker ikke nettbank innlogging for tiden. Du kan stille maskinen tilbake tol Java 6  slik at nettbanken igjen virker med følgende prosedyre.   Jan

Les mer for forklaring (på engelsk)

(Har lagt inn script til å slippe på terminalen for å gjøre det enklere nederst -PB)

Java for OS X 2012-006: How to re-enable the Apple-provided Java SE 6 applet plug-in and Web Start functionality

Summary

Learn how to re-enable the Apple-provided Java SE 6 Java SE 6 applet plug-in and Web Start functionality.

Products Affected

Java

If, after installing Java for OS X 2012-006 and Java 7, you want to disable Java 7 and re-enable the Apple-provided Java SE 6 plug-in, follow these steps.

Note: You must be logged in as an adminstrator.

Note: If prompted for your administrator password after a command, enter it and then press the Return or Enter key.

 1. Open Terminal, located in the Utilities folder.
 2. Enter this command, then press the Return or Enter key:
  sudo mkdir -p /Library/Internet\ Plug-Ins/disabled
 3. Enter this command, then press the Return or Enter key:
  sudo mv /Library/Internet\ Plug-Ins/JavaAppletPlugin.plugin /
  Library/Internet\ Plug-Ins/disabled
 4. Enter this command, then press the Return or Enter key:
  sudo ln -sf /System/Library/Java/Support/Deploy.bundle/Contents/
  Resources/JavaPlugin2_NPAPI.plugin /Library/Internet\ Plug-Ins/
  JavaAppletPlugin.plugin
 5. To re-enable Java SE 6 Web Start, enter this command, then press the Return or Enter key:
  sudo ln -sf /System/Library/Frameworks/JavaVM.framework/Commands/
  javaws /usr/bin/javaws

Additional Information

The following steps will undo the above commands and restore Java 7.

To disable Java SE 6 Web Start opening

Enter this command, then press the Return or Enter key:

sudo ln -sf /System/Library/Frameworks/JavaVM.framework/
Versions/Current/Commands/javaws /usr/bin/javaws

When prompted, enter your administrator password, then press the Return or Enter key.
To re-enable the Java 7 applet plug-in

Download and re-install the Oracle Java 7 JRE from this website: http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jre7-downloads-1637588.html.

Important: Mention of third-party websites and products is for informational purposes only and constitutes neither an endorsement nor a recommendation. Apple assumes no responsibility with regard to the selection, performance or use of information or products found at third-party websites. Apple provides this only as a convenience to our users. Apple has not tested the information found on these sites and makes no representations regarding its accuracy or reliability. There are risks inherent in the use of any information or products found on the Internet, and Apple assumes no responsibility in this regard. Please understand that a third-party site is independent from Apple and that Apple has no control over the content on that website. Please contact the vendor for additional information.
Script for å gjøre dette (ikke slå på versjon 7 igjen) finner du her: Script
Pakk ut filen og slipp den på terminalen. Skriv passord når du blir spurt om det. -så skal det være ok.
Dette fingerer også med andre ting som krever 32 bits java.
%d bloggere liker dette: