Møteplan fram til sommeren

Vi har nå satt opp møteplan fram til sommeren.

Mandag 2 mars Tema Kjøre andre programmer fra andre operativsystemer i OSX. VMware/Paralells for full OS emulering (Windows/Linux/Solaris/BSD/OSX server mfl. er mulig) og kjøre Windows programmer med Crossover  uten Windows.
Mandag 30 mars Tema Lyd – Hvordan spille inn live musikk på Macen, Midi, tilgjengelig programvare.
Mandag 27 april Tema Førstehjelp for Macen -Workshop  -MÅ UTSETTES TIL HØSTEN
Mandag 15 juni sommeravslutning. Har noen gode forslag til sted. Vi har noen forslag, men kanskje noen har noen bedre.

Vi vil gjerne ha forslag til hva som dere ønsker skal tas opp under temaene.

Sender ut påminnelse til dem som er på e-post listen noen dager før, og datoen ligger allerede på iCal.

Årsmøte 2008

Det ble avholdt medlemsmøte/årsmøte på UiS mandag 26 januar 2009. Som vanlig når det står noen år om årsmøte i innkallingen ble oppmøtet labert. Dette medfører at de får som kommer kan bestemme mye om hva og hvordan vi skal drive gruppen.

Følgende ble bestemt på møtet:
Innkalling til årsmøte, Årsmelding og regnskap ble godkjent
Kotigenten for 2009 ble det besluttet fortsatt skal være 100kr.

Det var få som betalte kontigent i fjor slik at totalt gikk gruppen med et underskudd på rundt 600kr, for neste år kutter vi ut e-post i domenet og sparer 125kr på det. Ellers må vi i år sende ut mail tidligere for å få medlemmene til å betale kontigenten.

Møtedag for medlemsmøtene skal være mandager i 2009. Hva vi skal ta opp på møtene ble diskutert og noen av forslagene var følgende:
-Lyd    -midi/analog/Logic/cubase/Garageband etc.
-Lyd -noteskriving   -Finale, songwriter etc
-Førstehjelp software -hardware

Sommeravslutning vil vi ha i år også– forlsag til sted, Vassøy, Ølberg, Hålandsvatnet ved gapahuken, Ramsvik.  Vi satser på å ta sommeravslutningen i begynnelsen av juni.

Møter vil komme i slutten av månedene framover
Vi må sette opp kalendern tidligere. -(Skal prøve å få ut en møteplan fram til sommeren i løpet av et par uker)

Vi bør ta kontakt med Eplehuset ang rabattavtale for medlemmene, dette fikk vi ikke diskutert på medlemsmøtet der nede pga styret fikk alle uforutsette møter/reiser på planen denne dagen.

For å skrive innhold på nettsidene her kan alle medlemmene få tilgang, du trenger også bruker for å kunne kommentere på sidene. Send en mail til Pål så gir han deg tilgang og kan hjelpe deg i gang. Du kan også få din egen iSmug IMAP epost med web-klient.